Fasetti Oy:n laatujärjestelmä

 YRITYS  

Fasetti Oy on vuonna 1999 Lahteen perustettu yritys, jonka omistavat veljekset Janne ja Samuli Ylönen perheineen. Yritys on alun perin ollut antiikki- ja sisustusalan toimintaan keskittynyt, mutta jo hyvin toiminnan alkuvaiheissa entisöinti- ja kunnostustyöt alkoivat näyttelemään yhä suurempaa osaa yrityksen liikevaihdosta. Vuonna 2005 hankitut omat tuotanto- ja varastotilat Hollolan Salpakankaalta, sekä niiden yhteyteen tuolloin rakennettu moderni puusepänverstas lisäsivät entisestään kunnostustyön osuutta yrityksen toiminnassa. Vuonna 2009 tehty yli 1000m2 laajennus omiin toimitiloihin mahdollisti siirtymisen Lahdesta kokonaan Hollolaan. Vuonna 2015 valmistunut 650m2 laajennus valaisinpaja ja metalliverstas mahdollistivat  yhä suurempien urakoiden vastaanoton ja niiden toteuttamisen. Toimitilat ovat tällä hetkellä yli 3000m2 suuruiset. 

Yrityksessä työskentelee 9 henkilöä vakituisesti ja työssä oppimisjaksoilla on säännöllisesti eri linjojen opiskelijoita mm. Salpauksesta.

 

TOIMINTA-ALUEET

Fasetti Oy:n perustoiminnat ja palvelut jakaantuvat myymälätoiminnan lisäksi seuraavasti: valaisinpaja, verhoomo, puusepänverstas ja metalliverstas.

 

ASIAKKAAT

tavallisen kuluttajan lisäksi yhä suurempaa osaa yrityksen asiakkaina edustavat yritysasiakkaat, yhteisöt ja kaupungit, rakennusliikkeet, arkkitehti- ja suunnittelutoimistot.

 

MARKKINA-ALUE

eteläinen Suomi rajoittuen Jyväskylän ympäristöön.

 

ERIKOISTUMINEN

vanhojen valaisimien entisöinnit, kunnostukset ja modernisoinnit tämän päivän tekniikalle. Vaativat julkitilakohteet. Museoviraston suojelukohteet.

 

LAATUAJATTELU

lähtee yrityksen perustamisesta lähtien olevasta ajatusmaailmasta tehdä ja tuottaa palveluja asiakkaille laadukkaammin ja tehokkaammin kuin kilpailijamme sekä pyrkiä kehittymään itse tekijöinä tässä prosessissa jatkuvasti. Toiminnan monimuotoisuus vaatii jatkuvaa oppimista, kehittymistä ja ongelmien ratkaisukykyä samalla säilyttäen toiminnan tehokkuus ja kannattavuus.

 

ARVOT 

tyytyväinen asiakas, pitkät asiakassuhteet, pitkät työsuhteet, avoimuus yrityksen sisällä henkilöstön kesken, jatkuva itsensä ja toiminnan kehittäminen, hyvä työilmapiiri, henkilöstön terveys ja hyvinvointi, hyvä käytös ja ihmisten huomioiminen, mahdollinen reklamaatio pyritään kääntämään voitoksi, työtä ja haasteita pelkäämätön asenne kaikessa tekemisessä.

 

TYÖTAVAT

lähtökohtana kaikessa tekemisessä on, että samaa työtä ei tarvitse käydä tekemässä uudelleen, kun sen voi tehdä kerralla hyvin. Huolellisuus ja varovaisuus erityisesti vaarallisia työtehtäviä tehdessä. Nopeus ja tehokkuus ovat hyveitä - kiire ei. Siisteysajattelu erityisesti kolmannen osapuolen työympäristössä.

 

LAADUN OHJAUS

johdon tehtävä on ensisijaisesti kouluttaa itseään ja pitää yllä ajanmukaista ja lain vaatimaa vaatimustasoa liittyen kaikkiin viranomaismääräyksiin ja yrityksen eri toimintojen vaatimuksiin. Tämän jälkeen johto ohjaa jokaista eri kyseisen työn tekijää omalta osaltaan ja huolehtii näiden ajanmukaisesta koulutustasosta. Jokainen väliaikainen työntekijä tai opiskelija perehdytetään huolellisesti aina kyseistä työtehtävää varten johdon toimesta.

 

SUUNNITTELU

töitä ja urakoita vastaanotettaessa pohditaan aina tapauskohtaisesti onko kyseinen työtehtävä ja tilaus yrityksen osaamisalueella, ovatko käytettävissä olevat resurssit kyseisellä hetkellä riittävät ja pystytäänkö pyydetty työ realistisesti toteuttamaan ja toimittamaan pyydetyssä ajassa. Tarjouspyyntöihin tutustutaan aina huolellisesti ja suuremmat ja erikoisemmat tilaukset pyritään aina käymään yhdessä läpi tilaajan kanssa kyseisessä kohteessa.

 

LUOTTAMUS 

100% perheomisteinen yritys Fasetti Oy on ollut jo useita vuosia peräjälkeen AAA-luottoluokituksen yritys. Fasetti on Suomen Yrittäjien jäsen, Tilaajavastuun jäsen, Luotettava kumppani, Suomalaisen työn liiton jäsen, Verhoilijamestarien liiton jäsen. Fasetin valmistamille mittatilauskalusteille sekä entisöinti- ja muille palveluille on myönnetty Avainlippu-tunnus. Fasetin valmistamille Ornäs -huonekaluille on myönnetty Design From Finland tunnus.